Általános Szerződési Feltételek

HomeÁltalános Szerződési Feltételek

Webshop szolgáltatás igénybevétele tárgyában
Hatályos: 2020.05. 01. napjától

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai
A Szolgáltató neve: PlaNET Győr Kft.
Székhelye és postai címe: 9026 Győr, Körtöltés u. 11/A.
Fióktelep: 9500 Celldömölk, Árvalányhaj u.5.
Nyilvántartó Hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 08 09 005445
Adószáma: 11406383 0 08
E-mail: info@deneshegybirtok.hu
Honlap címe: www.deneshegybirtok.hu
Telefon: +36 96 331 015; +36 30 675 8340; +36 30 922 6933

Panaszkezelés esetén elérhetőség:
E-mail: panasz@deneshegybirtok.hu
Telefon: +36 96 331 015

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint az internetes vásárlást (vagy: Webshop szolgáltatás) igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy (továbbiakban: Vevő) között, a szolgáltató által előállított és forgalmazott termékek (szőlőbor) megvásárlására vonatkozó feltételeket.

Vevő a Webshop szolgáltatás igénybevétele esetén köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadni.

Vevő a rendelés megküldésével fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint hozzájárult.

A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vevő által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyet a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig őriz. A Vevő által begépelt adatok, a termékre a Szolgáltató rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása, illetve az ÁSZF szövegezése együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. Amennyiben a Szolgáltató angol nyelvű tájékoztatót is alkalmaz a web oldalán, a Felek közötti jogviszonyra a magyar nyelvű szabályok az irányadóak.

II. A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 11.§-szerinti, a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az alábbi adatokról:

a.) A Szolgáltatás, azaz a termékek és azok részletes leírása megtalálhatók a www.deneshegybirtok.hu oldalon.
b.) A Szolgáltató neve az I. pontban található
c.) A vállalkozás székhelye, postai címe, telefonszáma, elektronikus levelezési címe az I. pontban található.
d.) A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye az I. pontban megjelölt székhely. A fogyasztó panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt panaszkezelésre szolgáló elérhetőségein megteheti.
e.) A szerződés szerinti termékért, szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás teljes összegét a vásárlási felület „kosár” oldala tartalmazza. Az itt feltüntetett árakon és a szállítási díjon felül a fogyasztónak további költsége nem merülhet fel.
f.) A teljesítés feltételei, mint a rendelés menete, vételár és fizetés, fuvarozás és szállítási határidő, valamint a panaszkezelés.

A rendelés menete:
A Webshopban a kiválasztott terméket a Vevő a Webshop kosarában állíthatja össze. A kosár tartalmának megrendeléséhez a Vevőnek meg kell adnia személyes adatait az alábbiak szerint:

személyes átvétel esetén:

– Név
– E-mail cím
– Telefonszám

csomagterminálban történő átvétel vagy házhoz szállítás esetén:

– Név
– E-mail cím
– Telefonszám
– Foxpost csomagterminál címe
– Házhoz szállítási cím

A Vevő további opcionális megjegyzést fűzhet a megrendeléshez, illetve megadhatja az alábbi számlázási adatokat is:

– Név
– Cég neve
– Adószám
– Székhely

A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint az ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú állampolgár, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

A megrendelést a Szolgáltató a Webshopban regisztrált és nem regisztrált Vevőtől is elfogad, azonban csak abban az esetben, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi, az azonosításához kötelezően szükséges adatmezőt maradéktalanul kitölti.

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül a Szolgáltató és a Vevő között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vevőnek, hogy rendelését az elektronikus rendszer regisztrálta és továbbította a Szolgáltató illetékes munkatársa felé.

Szolgáltató a megrendelés rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küld tájékoztatást (Visszaigazolás). A rendelés ezen Visszaigazolással válik véglegessé, azaz a Szolgáltató ezen Visszaigazolással – és a fizetési módtól függően a vételárnak a Vevő általi megfizetésével – válik kötelezetté a Termék leszállítására.

Vételár, fizetési módok:
A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve. A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget.

A Webshopban megrendelhető termékek mellett feltüntetett árak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termék árát nem érinti.

Szolgáltató a következő fizetési módokat alkalmazza:
a.) utánvéttel a csomag átvételekor
b.) előre utalással a szolgáltató bankszámlájára a következők szerint:
Jogosult: PlaNET Győr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Számlaszáma: MKB Bank Zrt. HU96 10300002-10406967-49020013

Ebben az esetben a Vevő köteles az utalás megjegyzés rovatában feltüntetni a megrendelés azonosítóját is, amelyet a visszaigazoló e-mail-ben kap kézhez.

A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Vevő a vásárlásról papír alapú számlát kap a megrendelt termékhez csomagolva.

Fuvarozás és szállítási határidő:

A szállítási költséget utánvétes fizetés esetén az áru átvételével egyidejűleg kell megfizetni, míg banki átutalás esetén a termék díjával egyidejűleg előre.

Szolgáltató a Visszaigazolásban adja meg a vállalt szállítási határidőt. Általános szállítási határidő (ha a termék készleten van): 3-5 munkanap.

A Vevő az alábbi szállítási módok közül választhat:

Foxpost csomagautomata
Ezen szállítási mód igénybevétele esetén a rendelési folyamat során a Vevő kiválaszthatja, hogy melyik Foxpost csomagautomatát (csomagterminált) szeretné használni a megrendelt termék átvételéhez. A Foxpost csomagterminálok listája itt érhető el: https://foxpost.hu/csomagautomatak

Csomagterminálon keresztüli termék átvétel esetén a Foxpost szállítási időgaranciát nem vállal, a Szolgáltató kizárólag általa a csomag Foxpost automatában történő behelyezés időpontjáért vállal felelősséget. Foxpost csomagterminálon keresztül történő szállítás esetén a szállítás díja függ többek között a csomag súlyától és méretétől. A szállítási díjat a Webshop automatikusan 1200 Ft-ra kalkulálja és kijelzi Vevő számára a megrendelési folyamat során, amely szállítási díjat a megrendelés rögzítésével egyidejűleg Vevő elfogadottnak tekint.

25.000 Ft feletti rendelés esetén a csomagterminálon keresztüli termék átvétel ingyenes.

Foxpost házhoz szállítás
A Webshop felületen a házhoz szállítási igény megjelölése esetén a házhoz szállítási díj 3500 Ft (Magyarország területén található cím esetében).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ez az összeg egyes esetekben változhat és ezzel kapcsolatban haladéktalanul, de legalább 1 munkanapon belül felveszi Vevővel a kapcsolatot és egyezteti a megrendelt termék Vevő által kért címhelyre szállításának díját és várható időpontját. Vevő a házhoz szállítási díj elfogadásáról külön válasz email-ben nyilatkozik, elfogadó nyilatkozat esetén Vevő megrendelése a Szolgáltató általi kézhezvétel napjával válik érvényessé.

Külföldi kiszállítás esetén Szolgáltató szintén egyedi árat kalkulál, amelyről e-mail-ben tájékoztatja Vevőt. Vevő a házhoz szállítási díj elfogadásáról külön válasz email-ben nyilatkozik, elfogadó nyilatkozat esetén Vevő megrendelése a Szolgáltató általi kézhezvétel napjával válik érvényessé.

35.000 Ft feletti rendelés esetén a házhoz szállítás ingyenes (Magyarország területén).

Ingyenes átvételi pontok
Vevő a megrendelést személyes átvétel esetén szállítási költség nélkül, a Szolgáltató székhelyén, vagy fióktelepén veheti át előre egyeztetett időpontban.

PlaNET Győr Kft.
Székhely: 9026 Győr, Körtöltés u. 11/A.
Fióktelep: 9500 Celldömölk, Árvalányhaj u.5.

Panaszkezelés:
Panaszt a következő módok valamelyikén lehet megtenni: a Szolgáltató elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma útján, melyek a jelen ÁSZF I. pontjában találhatók. Vevő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszát szóban és írásban is megteheti. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és lehetőség szerint orvosolja. Ha a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vevőnek átadni, telefonon tett szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezést követő 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja és a Vevőnek megküldi, elsősorban a Vevő által megadott e-mail címre. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az elutasítást indokolni és a Vevőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság, vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Vevő panaszával elsőfokon a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, melyek elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu Másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével, teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Szolgáltató székhelye szerint az illetékes békéltető testület: Győr-Moson-Sopron megyei Békéltető Testület, címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., telefonszáma: +36 96 520 217, e-mail címe: bekeltetotestulet@gymskik.hu

g.) elállás joga:
Az ÁSZF szerinti Szolgáltatás igénybevétele esetén a Vevőt megilleti a Kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási jog.
Vevő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
Az elállási határidő a termék igazolt átvételének napjától kezdődik, a Vevő csak sértetlen terméket jogosult visszaküldeni. Nem gyakorolható az elállási jog olyan termék vonatkozásában, mely a Vevő személyéhez kötött (pl. névre, vagy speciális igények szerint címkézett vagy csomagolt termék), illetve melyet a Vevő kifejezett kérésére állítottak elő.
Amennyiben a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató székhely címére, vagy e-mail címére.

Vevő jogosult felhasználni a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is, amely a lenti linkre kattintva letölthető:

DHB_ELALLASI_NYILATKOZAT.docx

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.
Ha a Vevő eláll a szerződéstől, a Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást, ideértve a termék árát és annak szállítási költségét. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.
Elállás esetén a Vevő köteles a Terméket az elállási nyilatkozat határidőben történő megküldését követően indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos elállási határidő letelte előtt elküldi a Terméket.
Elállás esetén a Vevőt terheli a visszaszállítás költsége.

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát az arra vonatkozó határidő elmulasztása esetén, valamint abban az esetben, ha a termék nem sértetlen (kicsomagolt, megbontott) állapotban van.

Szolgáltatót a következő esetekben illeti meg az elállás joga:

– Vevő az átutalásos fizetési módot választotta, de az átutalás a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül sem érkezik meg a Szolgáltató számlájára,
– amennyiben a Vevő a személyes átvételt és utánvétes fizetést választotta, azonban a visszaigazolástól számított 20 napon munkanapon belül sem veszi át a terméket,
– amennyiben a Vevő a megrendeléskor hibás adatokat közöl és ez miatt nem lehet a terméket részére leszállítani.

h.) A kellékszavatosság és jogszavatosság szabályai:
Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Kellékszavatosság alapján a Vevő kérhet kicserélést, illetve ha annak teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás visszatérítését.
A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 15 napon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.

A Szolgáltató minden munkanap 09:00-17:00 között telefonos és e-mail elérhetőségei útján áll a Vevő rendelkezésére. A vásárolt termék sértetlenségéről annak átadás-átvételekor köteles a Vevő meggyőződni, utólagos reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

Szavatossági felelősség nem érvényesíthető a következő esetekben:
– ha a palackban borkő lerakódás látható,
– ha a boron színhiba látható, de a borospalack nyitott állapotban van,
– ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a Vevő külsérelmi hibára hivatkozik.

Ha a palack kinyitása után ún. “dugóíz” érezhető, vegye fel velünk a kapcsolatot az panasz@deneshegybirtok.hu e-mail címen. „Dugóíz” hiba esete egyedi elbírálás alá esik.

III. A Vásárló adatai
A Vásárlót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó felhasználónév és jelszó párossal, azon keresztül történő mindennemű vásárlással kapcsolatban. A jelszó tárolásából vagy felhasználónév, jelszó harmadik személy részére történő átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a rendszerben. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő károkért.

IV. Szerzői jogi szabályok
Szolgáltató kijelenti, hogy a  www.deneshegybirtok.hu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, melynek eredményeképp tilos a  www.deneshegybirtok.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

A www.deneshegybirtok.hu  weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos a  www.deneshegybirtok.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a  www.deneshegybirtok.hu weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A weboldal látogató tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás, azaz szerzői jogsértés esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

V. Vegyes és záró rendelkezések
A Szolgáltató jogosult alvállalkozót, adatfeldolgozót igénybe venni, amely közreműködők magatartásáért sajátjaként felel.

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató és a Vásárló közötti jogviszonyból eredő követelések érvényesítésére a Ptk. 6:22.§(3) bek. alapján hat hónapos elévülési határidő áll a rendelkezésre.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából, igénybevételéből eredően okozott semmilyen közvetett, következményi károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket. Szolgáltató bizonyított jogellenes károkozása esetén a kártérítési felelősségét a megvásárolt termék értékének erejéig korlátozza.

A Szolgáltatóra nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.

A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezése során a magyar jog, különösen a Ptk., rendelkezései az irányadóak.